تصویر در حال بارگزاری
photo

مهندس فلاحتی

مشخصات علمی پژوهشی ( CV)

نام : آفاق نام خانوادگی : فلاحتی
تحصیلات : لیسانس رشته تحصیلی : ( مقطع تحصیلی ومحل تحصیل:

لیسانس زیست شناسی ( گرایش علوم جانوری ) دانشگاه شیراز

شغل فعلی : کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان

سوابق کاری و فعالیتهای پژوهشی:

1 – مجری پروژه بررسی توان تولید آرتمیای بکر زای دریاچه مهارلو در استخرخاکی ( 1382 )

2 – همکار طرح استاندارد سازی کشت دافنی در استان فارس ( شماره طرح 102-1247-83-183
( 84-1383)

3 – همکار طرح پایش دریاچه های شور استان فارس ( شماره ثبتی 1284 ) ( 86- 1384)

4 – مجری استانی استاندارد سازی کشت آرتمیا( 1508 – 83 ) ( 86 -1384 )

5 – مجری استانی طرح معرفی ماده جایگزین مالاشیت گرین ( 87 -1386)

6 – مجری طرح استفاده از ناپلی آرتمیا در تغذیه قزل آلا ( 1382)

7 – مجری طرح مقایسه خوراک مصرفی درمزارع سردابی ( 1386 )

8 – همکار طرح مطالعات ارزیابی ذخائر آرتمیای دریاچه طشک ( شماره موافقتنامه 20691/5/56) 1382)

9 – استاد راهنما در پروژه دانشجویی بررسی مدیریت تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع استان فارس ( 84 – 1383 )

10 – ارائه مقاله مقایسه میزان آلودکی با فلزات سنگین در نمونه سیست و بیومس  آرتمیای پرورشی و صید شده  از دریاچه مهارلو در دومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ( غرب کشور )
( 1386 )

11 – ارائه مقاله ” تولید آرتمیای برکه زای دریاچه مهارلو در استخرهای خاکی  ” در همایش بین المللی پراکندگی آرتمیا در ارومیه ( 2004 )

12 – مقاله First report of existence of Artemia franciscana  در همایش بین المللی دنیای آبزی پروری جهان کره ( 2008 )

13- ثبت اختراع ساخت خوراک آبزیان با استفاده از آرتمیا میکس و سیست میکس ( 1386)

14 – ثبت اختراع فرآیند ساخت مکمل غذایی آلگ میکس با استفاده از جلبک اسپیرولینا وکلرلا
( سال1387 )

15 – اختراع مورد سیزده از جمله طرحهای منتخب ( سی طرح منتخب استان فارس در خشنواره ملی نو آوری و شکوفایی ) ( سال1378 )

17 – همکار طرح بررسی هیدرو بیولوژی آبهای منطقه خوران (منشعب از لافت و خبیر )1375

18-از جمله ارائه  دهندگان مقاله  بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی جمعیت جدید آرتمیای دو جنسی دریاچه طشک استان فارس (1390)( سپیده شفاییصمد زارعرامین مناف فرآفاق فلاحتی )کنگره ملی زنتیکی و زیستی .

19-از جمله ارائه دهندگان  مقاله شناسایی مولکولی آرتمیای فرانسیسکانا در دریاچه بختگان در  ویژه نامه نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ ( سپیده شفاییصمد زارعرامین مناف فرآفاق فلاحتی )زمستان 1392.

20-از جمله ارائه دهندگان مقاله The First Report for the invasion of Artemia franciscana Kellogg     in Tashk and Bakhtegan Lakes, Iran در نشریه life science journal 2012      :SepidehShafaie1., SamadZare2, RaminManaffar3 and Afagh Falahati4

21-از جمله نویسندگان  کتاب تجاربی کاربردی در تکیر و پرورش ماهیان سردابی 1388

22 – ارائه مقاله استفاده از ناپلی آرتمیا جهت تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان در همایش ملی آبزیان و غذا 1390

23-ارائه مقاله استفاده از پرو بیوتیک در هچری ها جهت کاهش مصرف آنتی بیوتیک و افزایش لارو قزل آلای رنگین کمان در همایش آبزیان و غذا 1390

24 –مجری طرح پایلوت تولید جلبک اسپیرولینا درگلخانه در استان فارس –شهرستان لارستان (1399 )-1398